Annonce:
Annonce:
Velkommen til forummet på Andeby.dk

Snakkevornt sludrechatol og skribloman? Skriv, tast og skræp med dine venner på Andeby.dk!


Søg | Aktive indlæg

Det kommende valg Options
Andebyministeriet
18. september 2016 16:24:25 Anmeld


Tilmeldt: 18-04-2016
Indlæg: 34


Tilbage til toppen
Tilmeldingen til valget 2016 begynder imorgen, men hvad er anderledes?

Som man sikkert har bemærket, så er aktivitet ikke så stor længere, derfor er grundloven blevet ændret og tilpasses en smule til aktiviteten. Men i dette halvår vil den blive ændret endnu mere. Det kommende byråd skal nemlig sørge for at være det mest aktive nogensinde.

Det er nye medlemmer som sikkert kommer ind denne gang. Medlemmer som ikke var der for 3 år siden. Derfor skal grundloven også igennem en nytænkning i det kommende byråd. Hver lov skal de næste 6 måneder ses igennem af byrådet og stemmes om nye ændringer.

Dette er grundloven efter jeg har rettet den igennem til valget, er der spørgsmål kan i skrive herunder:Ændringer: Valgansvarlige er også ansvarlig for at byrådet køre og informere forummet om nyheder. Valgansvarlige er altid i byrådet og tæller uden for de 15 mandater.

I tilfæde af at der er under 15 valg tilmeldte, bliver pladserne i byrådet ændret til passende.

Med mere.

Grundloven / byrådsregler
Regler om valg:

Del 1: Opstilling

§1 Mindst en uge før selve valget går i gang, skal partierne og løsgængerne have mulighed for at stille op.
stk. 2: Denne opstillingstråd skal helst startes af Byrådsbrugeren for at undgå, at der laves fejl og sørge for, at det er det rigtige valg, der udskrives.

§2: I opstillingsindlægget må man kun svare med relevante beskeder, dvs. opstillinger.
stk. 2: Irrelevante beskeder kunne f.eks. være reklamer og kommentarer omkring valget.
stk. 3: En moderator sletter irrelevante kommentarer.

§3: Hvis et parti vil tilmelde sig, skal følgende oplyses: Partiets navn og partiets medlemmer.
stk. 2: Hvis partiet har en forkortelse, skal denne også oplyses.

§4: Hvis en løsgænger vil tilmelde sig, skal følgende oplyses: Løsgængerens brugernavn

Del 2: Selve valget


§5: Alle har to stemmer. 
stk. 2: Begge stemmer skal benyttes. 
stk. 3: De to stemmer skal bruges på enten to forskellige partier, to forskellige løsgængere eller en løsgænger og et parti.
stk. 4: Stemmerne kan kun benyttes på de partier og løsgængere, der er stillet op.
stk. 5: De i stk. 4 nævnte partier og løsgængere, der er stillet op, skal nævnes i valgtråden af den valgansvarlige. Partiernes medlemmer skal desuden nævnes.
stk. 6: Hvis man ikke benytter begge sine stemmer, tælles éns stemme ikke med.

§6: Man må kun stemme fra én bruger.
stk. 2: Det vil sige, at hvis man har mere end én bruger, må man kun benytte én af dem til at stemme.
stk, 3: Hvis man stemmer fra flere brugere, tælles ingen af éns stemmer med.

§7: Man kan vælge at stemme personligt, hvis man stemmer på et parti.
stk. 2: Det er frivilligt, om man stemmer personligt.
stk. 3: Ud fra de personlige stemmer afgøres, hvem der specifikt får mandaterne. 

§8: Valgindlægget er kun til stemmer. Alt andet vil blive slettet af en moderator.

§9: Den valgansvarlige er også en del af byrådet. Den valgansvarlige tæller ikke med i de 15 medlemmer.

Del 3: Stemmeoptælling

§9: Stemmerne tælles op af den valgansvarlige. Den valgansvarliges optælling er den rigtige, lige meget hvor himmelråbende forkert den er. Man er dog velkommen til at påpege fejl, og det er den valgansvarliges ansvar at tage påpegelser med i overvejelserne. 

§10: Stemmeoptællingsmetoden er D'hondts metode. Den kan man læse mere om her: http://da.wikipedia.org/wiki/D'Hondts_metode#cite_note-1 og her: http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_method

§11: Der er 15 mandater i Byrådet. 
Stk 2: Hvis der ikke er nok til at udfylde mandaterne, skal der være det antal mandater til de deltagerne.

§12: Bormesteren udpeges af lederen af det parti, som får flest stemmer. 
stk. 2: Normen er, at denne leder udpeger sig selv, men personen kan også vælge en anden fra sit parti. 
Stk. 3: Hvis det er en løsgænger som får flest stemmer, bliver det løsgængeren som bliver borgmester.

§13: Optællingen af stemmerne, beregningerne, de personlige stemmer, mandatfordelingen og hvem, der får mandaterne offentliggøres af den valgansvarlige straks efter valget.
stk 2.: Med straks efter menes der inden for to dage. Hvis tidsfristen overskrides, kan en ny valgansvarlig udpeges.

§14: Hvis to personer i samme parti har lige mange personlige stemmer og partiet kun har mandater nok til en af dem, afgøres det internt i partiet, hvem der får mandatet.

§15: Hvis et parti har flere mandater end medlemmer, som har fået personlige stemmer, afgøres det internt i partiet, hvem de(t) sidste mandat(er) tilfalder.

§16: Hvis et parti har flere mandater end medlemmer, mister partiet de(t) overskydende mandat(er).

§17:Hvis en løsgænger får flere stemmer end løsgængeren har brug for for at få et mandat, får løsgængeren udelukkende sit eget mandat. Hvis løsgængeren får flest stemmer af alle, får løsgængeren borgmesterposten.
Stk. 2: En løsgænger kan altså aldrig opnå flere mandater end 1.

§18: En stemmebruger skal være oprettede en uge før valg afstemmningen starter.

§19: Borgmesteren udpeger en viceborgmester, fra partiet/løsgængeren med næstflest stemmer.


Regler om Byrådet:

§1: Byrådet har 15 medlemmer. Deraf er én borgmester.
Stk. 2: Hvis der ikke er 15 medlemmer til at opfylde det, så vil der kun være medlemmer til antal mandater.

§2: Byrådet er den lovgivende magt. Borgmesteren er den udøvende. Der er ingen dømmende magt. Hvis en sådan nogensinde skal skabes, skal det være med Byrådets samtykke.

§3: Borgmesteren, Viceborgmesteren og en evt. byrådsarbejder har koden til Byrådsbrugeren. Byrådsmedlemmer og andre kan skrive til denne bruger og sende forslag, der skal tages op i Byrådet af borgmesteren, viceborgmesteren og evt. en byrådsarbejder. Det er førnævntes ansvar at tage indsendte forslag op i et blogindlæg i Byrådets blog.

§4: Hvis der tages noget op i Byrådet, som kræver afstemning, skal afstemningen vare en uge. Borgmesteren tæller stemmerne sammen.
stk. 2: Afstemning skal foregå i en anden blog end diskussionen. Dvs.: Når et forslag kræver en afstemning, skal der skabes to blogge. En til diskussion, hvor alle må kommentere, og en til afstemning, hvor kun Byrådsmedlemmer må stemme.

§5: Byrådet er en leg. Derfor kan Byrådet ikke bestemme over andre brugere. Byrådet kan kun bestemme reglerne inden for Byrådslegen.
stk. 2: Om Byrådet skal have beføjelser til at udstede retningslinjer om opførsel, som andre brugere kan vælge at følge, afgøres af Byrådet.

§6: Byrådets primære opgave er at skabe aktivitet. Dette kan bl.a. opnås gennem ministerier.
stk. 2: Der er 3 ministerier: Donaldismeministeriet, Eventsministeriet, og Avisministeriet.
stk. 3: Hvis Borgmesteren ønsker flere ministerier, kan han skabe dem. Hvis der er ønske om at nedlægge et ministerium, skal der være flertal i Byrådet for dette.
stk. 4: Borgmesteren udpeger ministre. Ministre skal være medlemmer af Byrådet.
stk. 5: Ministrene udpege medlemmer af ministerierne (embedsmænd). Hvis et Byrådsmedlem vil være med i et specifikt ministerium, må Byrådsmedlemmet dette. Hvis et ikke-byrådsmedlem vil, er det op til ministeren.
stk. 6: To gange i valgperioden skal hver minister aflægge en statusrapport om pågældende ministeries aktiviteter og resultater. 

§7: Hvis et Byrådsmedlem er inaktivt i en måned, kan Byrådsmedlemmets parti finde en stedfortræder for medlemmet. Det er op til enhver at holde øje med medlemmernes aktivitet og eventuelt finde stedfortrædere.
stk. 2: Hvis 2/3 (10) af byrådsmedlemmerne er utilfredse med borgmesteren, kan de vælte ham/hende. Derefter udpeges en ny borgmester. Det samme gælder hvis både viceborgmester og borgmester er inaktive.

§8: Et parti kan aldrig have mere end 7 mandater på grund af to-stemme-systemer. Hvis et parti har mere end 7½ mandater, er der sket en fejl.

§9 En person kan kun være medlem af ét parti.
stk. 2 Hvis man gerne vil skifte parti, skal man huske at melde sig ud af sit nuværende parti først. 

§10: Hvis en borgmester træder af, vil viceborgmesteren blive borgmester, og en ny viceborgmester udpeges fra den tidligere borgmesters parti.


Jeg har ikke adgang til min bruger 'Andebyanden' derfor bruger jeg denne bruger.
Quick Reply Gem
Du skal være medlem og logget ind for at svare.Hop til Forum
Du kan ikke skrive nye indlæg i dette forum.
Du kan ikke svare på indlæg i dette forum.
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum.
Du kan ikke ændre dine indlæg i dette forum.
Du kan ikke lave afstemninger i dette forum.
Du kan ikke stemme i dette forum.

RSS

Annonce: