Ja, jag vill beställa ett provnummer av Kalle Ankas Pocket för 4:85 kr

Efter ditt provnummer fortsätter prenumerationen till normalpris, det vill säga 65 kr per nummer (85 kr per dubbelnummer två gånger per år).

[forminator_form id=”4808″]

Prenumerationen är av tillsvidaretyp. Efter ditt provnummer fortsätter prenumerationen till normalpris, det vill säga 65 kr per nummer (85 kr per dubbelnummer två gånger per år). Uppsägning ska vara oss till handa senast 5 dagar efter erhållen faktura, för att gälla från nästkommande nummer. Erbjudandet gäller en gång per hushåll och endast så länge lagret räcker.