Annonce:
Annonce:
Beskyttelse af personlige oplysninger andeby.dk

1. Introduktion

1. Egmont behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

2. Dataansvarlig

1. Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

1. Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

a. at kunne deltage i konkurrencer og afstemninger;

b. at kunne kommentere artikler

c. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

d. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

2. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:

a. Behandlingen er nødvendig for, at andeby.dk kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse
med formålene angivet i punkt 3.1.

Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

(a) Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.

(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer mitblad.dk dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.

(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at andeby.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer mitblad.dk dine personoplysninger, så længe vi har et
sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.

(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler andeby.dk, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig
bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke længere vil modtage nyhedsbrev(e) fra os. Profiler slettes 2 år efter, at du har
tilbagekaldt dit samtykke.

Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

5 Overførsel af personoplysninger

5.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

5.3 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Kontaktoplysninger

6.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os på: Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28, e-mail: persondata@egmontpublishing.com

Annonce:
Luk