Annonce:
Annonce:
NYT FRA ANDEBY:
Andebys_byråd
3 år gammel dreng fra
Tillykke til Huebrødrene, Fun_PV_Duck, Unknown_Duck og Thewinnertakesitall, Andebys nye ministre!
« Debat: Domstolens procedure Byrådet søger dommere »

Andebys domstol

Del 1: Domstolens rammer
§1 Domstolen består af 3 ligestillede dommere som udpeges af byrådet
Stk. 2: dommerkandidater stiller op efter byrådet har udpeget byrådsperiodens borgmester ved borgmestervalget
Stk. 3: et dommervalg afholdes senest 14 dage efter at borgmesteren er blevet valgt, og skal afsluttes senest 21 dage efter borgmesteren er blevet valgt
Stk. 4: et flertal af byrådet skal bakke op om hver enkelt dommer
Stk. 5: dommere behøves ikke at være medlemmer af byrådet

§2 domstolen er underlagt justitsministeriet, og rapporterer om sine sager til justitsministeren
Stk. 2: i tilfælde af manglende justitsministerium underlægges domstolen borgmesteren

§3 ønsker en dommer at trække sig fra sin post i utide, skal byrådet underrettes senest 7 dage før, så det har mulighed for at opspore passende afløser.
Stk. 2: finder byrådet ikke en afløser inden for de 7 dage må justitsministeren eller borgmesteren overtage posten, indtil en afløser findes

§4 domstolen kan kun nedlægges med 2/3 flertal i byrådet

Del 2: Domstolens opgaver

§1 Domstolen skelner mellem to slags sager. Grundlovsstridige handlinger og konfliktmægling.
Stk. 2: De tre dommere skal i enighed finde frem til en løsning til en sag indenfor 14 dage, men opfordres til at gøre det på kortere tid, når det er muligt. 
Stk. 3: ved utilfredshed med domfældelsen/løsning på konflikt kan sagen appelleres til domstolen og kan den appellerende bruger forsøge at overbevise dommerne i sin sag.

§2 Ved grundlovsstridige handlinger skal domstolen rådgive byrådet, og gøre byrådet opmærksom på grundlovsstridige handlinger (f.eks. et byråd med 11 medlemmer, når der ifølge loven kun skulle være 10, eller oprettelse af nye ministerier før de er blevet godkendt af byrådet)
Stk. 2: domstolen kan ved gentagne grundlovsstridige handlinger, igangsætte en mistillidsafstemning imod borgmesteren eller dennes ministre
Stk. 3: Alle i og udenfor Byrådet kan anmode domstolen om at behandle en sag, hvis han eller hun mener, at Byrådets lovgivning er blevet overtrådt.

§3 Alle i og udenfor Byrådet kan anmode domstolen om hjælp til konfliktmægling mellem sig selv og en eller flere andre brugere.
Stk. 2: Den anden part af konflikten er frit stillet til at afvise forsøget på konfliktmægling eller vælge at indgå i konfliktmæglingen.
Stk. 3: Rent praktisk er proceduren for konfliktmægling forskellig fra konflikt til konflikt. Dommerne kan eksempelvis vælge at konflikten bedst løses med en form for frivillig aftale mellem parterne. Det kan også være at dommerne bare giver deres syn på sagen.
Stk. 4: domstolen kan ikke sanktionere brugere, så den kan kun fungere som mægler mellem stridende parter.

3: Domstolens procedure
§1 Dommerne må indbyrdes bestemme, hvordan de kommer frem til en domfældelse
Stk. 2: Det er dommernes ansvar at holde øje med hvornår der er en sag, der skal behandles via domstolens bruger.
Stk. 3: En sag skal formelt sendes til domstolens bruger, før tidsgrænsen for domfældelsen på 7 dage starter.
Stk. 4: Alle indsendte sager skal behandles af domstolen.

§2 Der skal oprettes en blog på domstolens bruger for hver individuel sag
Stk. 2: Sagen, dommen og eventuelle appeller skal beskrives i indlægget.
Stk. 3: Disse blogindlæg er udelukkende til at informere andebyborgere.
Stk. 4: Ved domfældelsen skal de direkte indblandede i en sag informeres i en privat meddelelse.

§3 Domstolen er en del af byrådslegen, og har derfor samme jurisdiktion som byrådet.
Stk 2: Domstolen kan ikke bestemme over andre lege på andeby.dk.

§4 Domstolen kan kun dømme i sager indenfor dets rammer.
Stk. 2: En sag skal mærkes ‘irrelevant’, hvis den falder udenfor domstolens jurisdiktion.

§5 En reservedommer vil blive udpeget ved dommervalget.
Stk. 2: Hvis en dommer træder af, vil reservedommeren overtage posten som dommer og skal en ny reservedommer udpeges af byrådet.
Stk. 3: Hvis en dommer i en periode ikke kan udfylde sine opgaver (f.eks. pga. ferie), vil reservedommeren midlertidigt overtage pladsen som dommer.

§6 En dommer, der er indblandet i en sag, kan ikke have indflydelse på domfældelsen,
Stk. 2: dette er tilfældet, hvis personen er nævnt ved navn eller er direkte forbundet til sagen.
Stk. 3: Denne dommer vil midlertidig blive afløst af reservedommeren, derefter justitsministeren, derefter borgmesteren.
Stk. 4: Hvis den tredje dommer af uforudseende grunde ikke er fundet efter 2 dage, skal sagen udelukket behandles af de to resterende dommere.
4 Kommentarer
Ser fornuftigt ud.
14-11-2017 18:59 · 0 Point · Svar
AbettorGem
Jeg vil henvise til denne side i Grundloven, når jeg har formuleret en korrekt ændring af paragraffen om den dømmende magt, som nødvendigvis må omformuleres efter vedtagelsen af domstolen.

Grundet domstolens funktion, mener jeg, det er en god idé, at den har sin egen side.
Det giver udemærket mening
14-11-2017 09:15 · 0 Point · Svar
Jeg vil henvise til denne side i Grundloven, når jeg har formuleret en korrekt ændring af paragraffen om den dømmende magt, som nødvendigvis må omformuleres efter vedtagelsen af domstolen.

Grundet domstolens funktion, mener jeg, det er en god idé, at den har sin egen side.
13-11-2017 23:03 (comment_edited: 13-11-2017 23:04) · 0 Point · Svar
rart at se, men regner man også med at indskrive dette i grundloven?
13-11-2017 22:20 · 0 Point · Svar
Statistik
Medlem siden 11-03-2015
Sidst indlogget 16-05-2018 17:40
  • 81 kommentarer
  • 5685 Andeby-kroner
  • 108 forumindlæg
  • 4 bonuspoint
  • 113 timer på siden
  • 15750 visninger
  • 0 blade
Annonce:
Annonce: