Annonce:
Annonce:
Velkommen til forummet på Andeby.dk

Snakkevornt sludrechatol og skribloman? Skriv, tast og skræp med dine venner på Andeby.dk!


Søg | Aktive indlæg

Tjen & Hør, nr. 119 | Politisk kaos | Borgermestervalg i klanene Options
Tralan
11. oktober 2015 23:59:05 Anmeld


Tilmeldt: 22-03-2013
Indlæg: 155


Tilbage til toppen


10 000 ORD
TJEN & HØR, nr. 119
Milliardærenes klanavis – 11.10.2015. Uke 41, 5. årgang. Redaktør: Tralan. Journalist: GH12009 (kalleanka.se). Spaltist: Amore (donaldforum.no). Tjen & Hør utkommer vanligvis hver fredag. Gratis abonnement.

Nok en gang tilbake!

Over to måneder har gått siden siste utgave ble utgitt. I en periode ble Tjen & Hør utgitt en gang i måneden, men nå har det altså gått to måneder. Antall nyhetssaker å skrive om har hoppet seg opp, og da har det naturlig nok tatt lenger tid å lage avisen. Det hadde for min del vært veldig fristende å utgi en kjempeutgave som dekket alt som har skjedd i dette tidsrommet, og i samme slengen så rekorden på 20 000 ord og få en utgave på kanskje 40 000 - 50 000 ord. Men som avisredaktør må man innse at det går en grense for hvor lang en avisutgave kan være. Leserne trenger selvfølgelig ikke lese alle de 50 000 ordene hvis man har en utgave på så mange ord, men likevel kan en såpass stor avisutgave fort bli uoversiktlig. Ikke minst tar det mye tid å skrive såpass mye, så jeg har tenkt at man som redaktør må klare å tilpasse seg slik at man bruker minimalt med tid på å skrive avisen, men samtidig skriver effektivt og får en akseptabel utgave. For i praksis er det ikke mulig å utgi en utgave på flere titusner av ord hver eneste uke (bortsett fra i ferier).

Da jeg utga Tjen & Hør regelmessig, en gang i uken, var det gjerne slik at jeg brukte hver eneste fredagskveld til å skrive på avisen (bortsett fra de gangene jeg utsatte utgivelsen). Og det var jo forsåvidt artig å gjøre det når man var motivert til det. Men samtidig var det litt spesielt å tenke på hvordan jeg ville brukt fredagskveldene hvis Tjen & Hør aldri hadde blitt startet. Det er ofte slik at man ikke vet å verdsette den tiden man har til rådighet. For mange ville det vært slik at man ikke gjorde noe spesielt på kveldene; man bare sløste vekk tiden på andre ting. Men når man plutselig skal utgi en avis ukentlig før en bestemt tidsfrist, må man prøve å bruke tiden mer effektivt. Når man ikke lenger utgir avisen, så blir det et "tomrom" på den kvelden man vanligvis pleide å skrive på avisen. Jeg vet at det å være avisredaktør for en forumavis som Tjen & Hør kan være stressende hvis man skal utgi ukentlige utgivelser som svarer til en viss standard. Ofte er det en del arbeid som må gjøres hvis det er en uke med spesielt mange nyhetssaker, og da kan en periode på 1-2 uker, der man ikke utgir avisen, føles som en lettelse, når man ikke trenger å bry seg med å få skrevet om et visst antall nyhetssaker innenfor en bestemt frist. Men samtidig er fint å bruke tiden på noe konstruktivt. At det å være redaktør for en forumavis gir skrivetrening er en ting, men det gjør også at man faktisk bruker tiden mer effektivt i steden for å gjøre ingenting. Jeg har derfor tro på en blanding mellom det å gjøre noe konstruktivt og det å ta seg fri.

Når det gjelder G. sitt maktkupp, har jeg dessverre ikke blitt å intervjue G. nærmere om denne saken. Jeg skulle intervju han om det og hadde spørsmålene klare, men så slettet jeg med uhell alle spørsmålene, og derfor ble jeg ikke å sende G. intervjuet heller. Det var ca. 10 utfyllende spørsmål, og siden det tok lang tid å skrive spørsmålene orket jeg ikke å skrive dem på nytt.

Som jeg nevnte da Tjen & Hør utga sin hundrede utgave, har jeg så lenge jeg har vært redaktør forsøkt å få folk å sende inn leserinnlegg til avisen. Blant annet står det i slutten av hver eneste utgave: "Send gjerne inn leserinnlegg til Tjen & Hør." Jeg har også forsøkt å overtale enkelte lesere til å sende inn leserinnlegg, men jeg har aldri lyktes. Tjen & Hør har med andre ord aldri hatt et leserinnlegg på trykk mens jeg har vært redaktør, og etter det jeg kjenner til ble heller ikke blitt trykket noe leserinnlegg mens Maricify eller Anthonomic var redaktør. Men omsider har jeg til slutt klart å få Benboy til å skrive et leserinnlegg til Tjen & Hør. Dette er altså det første leserinnlegget Tjen & Hør noensinne publiserer. Det er meg en stor glede å i dag kunne presentere Tjen & Hørs første leserinnlegg, nemlig Benboys innlegg "Derfor droppet vi MAX". Flere av Tjen & Hørs konkurrenter har hatt leserinnlegg på trykk, men ikke før nå har Tjen & Hør altså hatt sitt eget leserinnlegg. Selvfølgelig kunne jeg som redaktør skrevet et eget innlegg, men da ville ikke vært et leserinnlegg. Så jeg håper at flere benytter seg av muligheten til å sende inn leserinnlegg til Tjen & Hør fremover. I diskusjoner i forumet blir argumentene man kommer med ofte overkjørt og noen ganger kan det være vanskelig å bli hørt. Slik er det ikke hvis du får leserinnlegget ditt på trykk i Tjen & Hør, da er det dine meninger som er i fokus. Det var meg en fornøyelse å kunne opprette spalten "Leserinnlegg".

Samtidig har vi også fått en ny ansatt, Amore, og i den forbindelse er spalten "kaffekoppen" opprettet, som er en "spør om råd"-spalte. Mer informasjon om denne kan du lesere lenger nede.

Når det gjelder neste ukes utgave, garanterer jeg ikke at det kommer noen utgave. Det kan være at det kommer en utgave, men det kan også være at det ikke kommer en utgave.


Med beste hilsner
Tjen & Hør-redaksjonen

v/redaktør Tralan


Sammendrag:

* Donaldforum.no: Frakken meldte den 7. august 2015 sitt kandidatur i andetingspresidentvalget. Samtidig vurderte han å legge ned Potetpartiet til fordel for partiet Frihet er fremtiden, og han kom med noen løfter om hva han vil gjøre hvis han blir andetingspresident. Blant annet lovet han mer formelle saksbeskrivelser. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1392/melder-mitt-kandidatur

* Donaldforum.no: Den 29. juli 2015 ble Moderniseringspartiet lagt ned. Samtidig ba partiledelsen i Moderniseringspartiet Valgetaten om å regne ut mandatfordelingen på nytt. RK3000 mente det hele begynte å bli ekstremt, og viste til flere regjeringsfratredelser etter bare en liten periode, noe som kan tyde på en nokså ustabil politikk. I utgave 118 er turbulensene i politikken på donald.no omtalt nærmere, men det har selvfølgelig vært nye turburlenser etter den tid. Les mer om Moderniseringspartiets nedleggelse her:
http://donaldforum.no/thread/1340/moderniseringspartiet-legges-ned

* Donaldforum.no (09.08.2015): Frakken ønsket å få avklart hva folk mener når det gjelder om enmannspartier kan stille til valg, noe Frakken selv er for. Mens vi enda hadde forumet på donald.no, var det diskusjoner om enmannspartier, og tidligere småtingspresident Tralan mente at mandatlistene som ble sendt inn i forkant valget minimum måtte inneholde to personer, siden det ellers ikke kunne kalles en liste. I praksis innebærte dette at enmannspartier ikke kunne stille til valg på donald.no. I motsetning til donald.no, så er det grunnlovsfestet at innsendte mandatlister minimum må bestå av to brukere. Frakken på sin side mente at det å tillate enmannspartier ville medføre at flere partier ble representert på Andetinget, noe som han mener vil være positivt. Hellevad mente derimot at man burde kunne stille som enkeltperson og ikke nødvendigvis som parti (som på andeby.dk kalles løsgjenger). Les mer om saken her:
http://donaldforum.no/thread/1406/enmannspartier-stille-til-valg

* Donaldforum.no: Benboy tok den 10. august initiativet til å starte en partilederdebatt. Det var også politiske debatter på donald.no, som tidligere småtingspresident Tralan ledet. Opprinnelig var det Daniel.m.g. som kom med ideen om å ha politiske debatter, og Tralan ble valgt som ordstyrer. Nå har altså Benboy ønsket om å videreføre dette til donaldforum.no, denne gangen som partilederdebatt. Frakken hadde vist allerede opprettet en egen bruker for partilederdebatten, og ettersom han ikke var partileder på det tidspunktet (nå er han leder i Kamppartiet), ønsket han å avholde partilederdebatten som redaktør i sin avis Representanten. Les mer om saken her:
http://donaldforum.no/thread/1417/partilederdebatt

* Donaldforum.no: I innlegget "En liten og forvirret finne er forvirret" uttrykker Galaniitoluodda bekrymring for at han ikke passer inn i noen av partiene på donaldforum.no, og han mente at hvis han skulle lage et eget parti, så vil sannsynligvis ikke partiet hans få nok stemmer til å komme inn på Andetinget. Galaniitoluodda er fra Finland, og derfor omtaler han seg selv som finne. Han var særlig skeptisk til den falske ytringsfriheten partiene står for, og at partiene har unødvendig mye fokus på arrangementer. I tillegg var Galaniitoluodda for et ordentlig domstolsystem og andetingsvalg på ett døgn, og at Andetinget skulle bli forumets øverste ledelse. Les mer om saken her:
http://donaldforum.no/thread/1429/en-liten-og-forvirret-finne

* Donaldforum.no: Den 10. august la Frakken ut et informasjonsinnlegg om partilederdebatten som skulle være den 16. august kl. 18.00, men det ble ikke noe av debatten. Frakken varslet på forhånd at denne ble avlyst av ulike årsaker, men var åpen for at andre kunne arrangere den i stedet. Det het seg da at RK3000 skulle holde debatten, og i tillegg ville han avholde en partidebatt. Imidlertid annonserte RK3000 den 11. august at partidebatten ble avlyst, mens partilederdebatten lørdag den 15. august kl. 17.00 fortsatt ville bli avholdt. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1427/ikke-gjeldende-partilederdebatt-16-august
http://donaldforum.no/thread/1431/avlyst-partidebatten

* Donaldforum.no: Valgetaten publiserte den 12. august en påminnelse til partiene om at fristen for innsending av mandatlister nærmet seg. Samtidig ble resultatet fra meningsmålingen kunngjort, der MAX og Frihetspartiet kom best ut. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1438/valgetaten-minnelse-partiene-resultat-meningsm

* Donaldforum.no: Frihetspartiet kunne den 14. august informere om at de går i koalisjon med partiet RosaCZPotetgull (med Lisell i spissen). Frihetspartietes leder er Benboy, som etter å ha lagt ned Moderniseringspartiet valgte å bli leder i Frihetspartiet. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1463/vi-skaper-framtiden-sammen-med

* Donaldforum.no: Frakken og Galaniitoluodda valgte den 11. august å starte opp partiet Fremover (tidligere har Galaniitoluodda bl.a. hatt partiet Solstråle). Partiet Fremover vil ha mer ytringsfrihet, mindre fokus på arrangementer, et aktivt næringsliv, mer makt til Andetinget, sanksjoner for lovbrud, en mer moderne valgmetode og at folk skal kunne lage sine egne DonaldForum-design. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1433/nytt-parti-fremover-oppdatert

* Donaldforum.no: Den 15. august skulle partilederdebatten begynne, og alle deltakerne var klare til at det hele skulle begynne. Det begynte med opprop, men så stopper debatten opp og fortsetter i en annen forumtråd i stedet. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1432/partilederdebatten-15-08-kl-17
http://donaldforum.no/thread/1467/valgkamp-partilederdebatten-avsluttet

* Donaldforum.no: Valgetaten har fått egen nettside: valgetaten.byethost6.com eller bare valgetaten.tk. Dette ble det informert om i forumet den 13. august, se:
http://donaldforum.no/thread/1454/valgetatens-nettside-edit-valgomaten-ute

* Donaldforum.no: Den 13. august postet Benboy, leder i Frihetspartiet, en lengre tale i forbindelse med nyvalget som var utskrevet, som Benboy mener har sammenheng med at begge regjeringene hans kollapset. Regjeringskollapsene forklarte han med svik fra samarbeidspartiet. Benboy skrev også mye annet i innlegget, blant annet at Frihetspartiet sier et klart og tydelig nei til innføring av en domstol på forumet, mens BIH_Pride (MAX) er for innføring av domstol. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1451/sammen-skaper-vi-framtiden

* Donaldforum.no: Den 15. august kunngjorde Andebys Liberale (som nå er lagt ned) at de gjorde statskupp og gikk inn i regjering, og samtidig erklærte unntakstilstand (noe som i praksis innebærer at regjeringen kan gjøre så lenge de vil, så lenge "samfunnet" er i krisetilstand). Statskuppet begrunnet G. med at så og si ingen av de partiene som deltok i det forrige andetingsvalget lenger eksisterer. Ettersom Moderniseringspartiet fratrådte regjeringen, var det ingen som umiddelbart overtok regjeringsposisjonen. Som ny statsminister og donaldismeminister var (ifølge G.) han selv og Magz. G. forklarte videre at han ønsket å skape historie, og kun ønsket å utsette andetingsvalget. Derfor ville han bare være statsminister på donaldforum.no i to dager. Det var mange som var usikker på om G. mente dette som en spøk eller ei. Benboy påpekte at Andetinget antakeligvis var oppløst, mens flere mente at G. ikke kunne utsette andetingsvalget. I et nytt innlegg bekreftet G. at det ikke var noen spøk, men i ettertid er det flere som mente at det nok var en spøk likevel. Benboy på sin side spekulerte i om G. ønsket å utsette andetingsvalget slik at Andebys Liberale da ville få ekstra tid på seg til å sende inn mandatlisten, noe som ble avvist av G. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1472/andebys-liberale-gj-statskupp?page=3

* Donaldforum.no: Den 16. august postet Benboy et innlegg som partileder i Frihetspartiet, for å oppklare Frihetspartiets samarbeidsmetoder og deres metoder å skaffe nye medlemmer på, som skal ha vært et stort diskusjonstema den dagen. Blant annet oppklarte han en påstand om at Frihetspartiet ikke nevnte et mulig samarbeid med RosaCZPotetgull før koalisjonen ble offenttligjort, og en annen påstand om at Frihetspartiet skal ha bestikket Galaniitoluodda til å bli medlem av partiet. Benboy avviste begge påstandene, men Ku-melkeren mente likevel at Benboy hadde lovet han penger på Tinychat. Så hevdet Benboy at partiledelsen i MAX hadde forsøkt å bestikke Galaniitoluodda til å bli medlem i partiet, og lokket med posten som justisminister, noe som ble avvist av BIH_Pride som mente at Galaniitoluodda var best egnet til jobben. Samtidig mente BIH_Pride at Frihetspartiet unngår å skrive om de mest kontroversielle tingene i sitt partiprogram, for å ikke miste velgere. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1494/oppklare?page=2

* Donaldforum.no: Den 16. august postet Andre (MAX) et ønske om at Andetinget skal kunne avsette ansatte i Valgetaten og ersatte de med andree, hvis minst 2/3 av Andetinget er enig i dette. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1475/sak-til-andetingsm-etter-valg

* Donaldforum.no: Den 16. august hevdet Galaniitoluodda at Frihetspartiet lover 500 000 AK til alle som blir medlem av partiet. Men allikevel får man ikke pengene hvis man blir medlem, hevdet Galaniitoluodda. Særlig Andre mente at dette virkelig var lavmål fra Frihetspartiets side, og han mente at hvis dette hadde blitt gjort ved valget på donald.no, så hadde partiet blitt diskvalifisert eller på annen måte straffet. I et annet innlegg spekulerte Jesper i hva man skal gjøre med politikken, nå som det er blitt så mye styr og kaos. Blant annet nevner han bråket rundt at Solstråle slo seg sammen med koalisjonen NRK, at det i januar var bråk rundt signaturen til Den borgerlige allianse, upassende utsagn og at det i februar var påstander om at Den borgerlige allianse hadde jukset. Galaniitoluodda hevdet i et eget innlegg at Frihetspartiets leder forsøkte å dekke over at han bestikket Ku-melkeren, og den 17. august kom det en ny historie om bestikkelse i Moderniseringspartiet. Galaniitoluodda innrømte at han burde sagt i fra om dette, og hevdet at Benboy tilbydde Lisell 50 000 AK for å setmme på et bestemt alternativ under en saksbehandling på et andetingsmøte. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1496/frihetspartiets-leder-lyver-til-velgerne?page=2
http://donaldforum.no/thread/1498/hva-skal-med-politikken-egentlig
http://donaldforum.no/thread/1495/frihetspartiets-leder-ver-lure-unna?page=10
http://donaldforum.no/thread/1506/det-gjelder-bestikkelsene
http://donaldforum.no/thread/1511/sann-historie-om-bestikkelse-moderniseringspartiet

* Donaldforum.no: Den 16. august kom Andre med to oppklaringer: at det i § 2.12 i Grunnloven står at bestikkelser ikke er tillat og at dette valget overhode ikke var koselig. Bare Tralan kommenterte på innlegget. Les hele innlegget her:
http://donaldforum.no/thread/1497/oppklaring-av-ting

* Donaldforum.no: Den 17. august annonserte Fremover at de gikk inn i koalisjon med MAX. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1501/fremover-annonserer-koalisjon-med

* Donaldforum.no: Den 19. august kom Frakken med en liten presisering, som andetingspresident. Blant annet skrev han at han ikke lenger ønsket å ta på seg skylda for spionasjen mot Frihetspartiet, som et medlem i Fremover angivelig skal ha stått for. Den 19. august kunne MAX informere om at de brøt ut av koalisjonen med Fremover, da Fremover angivelig skal ha spionert på Frihetspartiet ved hjelp av brukeren bildeboka99. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1518/andetingets-president-har-ordet-avkreftelse
http://donaldforum.no/thread/1517/max-bryter-koalisjonen-med-fremover

* Donaldforum.no: Den 21. august var det klart hvem de nye ministerne ble (i koalisjonen mellom MAX og Frihetspartiet):
Statsminister - BIH_Pride (MAX, leder)
Visestatsminister - B (Frihetspartiet, leder)
Forumminister - RK3000
Kulturminister - Tor Duck
Donaldismeminister - Jesper
Utenriksminister - Andre
Inkluderingsminister - Yayo
Justisminister - B
Overraskende nok inngikk MAX og Frihetspartiet koalisjon, til tross for at BIH_Pride og Benboy tidligere har vært politiske rivaler. Når det gjelder Andebys Liberale, er dette partiet nedlagt, og i stedet har BIH_Pride gjenopprettet MAX. Les innlegget her:
http://donaldforum.no/thread/1526/den-nye-regjeringen

* Donaldforum.no: Justisdepartementet har den 22. august lagt ut en oversikt over planene fremover, bl.a. skal deler av makten desentralisedres og reglene for stemmerett skal evauleres. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1531/justisdepartementets-planer-fremover

* Donaldforum.no: Den 4. oktober startet Frakken Kamppartiet. Han innledet innlegget med:
- Siden jeg mistet totalt respekten for Galaniitoluodda og hans måte å styre på valgte jeg å forlate Fremover, et parti jeg selv var opphav for. Nå starter jeg opp mitt eget parti, der medlemmene skal ha aller størst innflytelse på partiprogrammet.
Les mer på: http://donaldforum.no/thread/1803/kamppartiet-stiftet-irritasjon

* Donaldforum.no: Galaniitoluodda mente den 6. oktober at MAX sin satsing på internasjonalt samarbeid er alt for dårlig, som han har sett alt for lite til, selv om dette angivelig skal være en av sakene MAX prioriterer mest. Ifølge Galaniitoluodda er det eneste som har vært gjort for å sikre internasjonalt samarbeid, var å arrangere en tinykveld. BIH_Pride svarte at utenriksminister Andre har prøvd å opprette samarbeid, men at andeby.dk og kalleanka.se ikke har vært så ivrig på dette. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1824/internasjonalt-samarbeid

* Donaldforum.no: Ironisk nok meldte Beenboy nok en gang om samarbeidsprobleme i regjeringen, i sitt innlegg "Store problemer i regjeringen", med en veldig profesjonell utforming. Frihetspartiet skal visstnok oppleve at det er ingen kommunikasjon mellom dem og samarbeidspartiet MAX, mens BIH_Pride mente at Frihetspartiet også må gjøre sitt for å bedre samarbeidet. Frihetspartiet truet med å kaste regjeringen om dette ikke bedret seg. Dette ville i så fall bli den n-te regjeringskollapsen på donaldforum.no. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1824/internasjonalt-samarbeid

* Donaldforum.no: Som følge av dramaet beskrevet i forrige punkt, ble det den 7. oktober utnevnt nye ministere:
Statsminister - BIH_Pride
Visestatsminister - Amore
Forumminister - RK3000
Kulturminister - Tor Duck
Donaldismeminister - Jesper
Utenriksminister - Andre
Inkluderingsminister - Yayo
Justisminister - Jackalltimelow
Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1833/nye-ministere-regjeringen

* Donaldforum.no: I innlegget "I februar tar vi Donaldforum fremover" annonserte Frihetspartiet at de nå gikk inn i koalisjon med Fremover, og illustrerte dette med: "frihetspartiet + fremover = love". Dette betyr likevel ikke at de fratrer regjeringssamarbeidet med MAX, men at de ved neste valg heller vil gå i koalisjon med Fremover. BIH_Pride reagerte sterkt på at Frihetspartiet så plutselig forlot MAX til fordel for Fremover, fire måneder før neste valg. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1806/februar-tar-vi-donaldforum-fremover

* Donaldforum.no: Frihetspartiet og Fremover har lansert sitt forslag til ny forumlov, se:
http://donaldforum.no/thread/1863/frihet-er-fremtiden-forumlovpakke

* Donaldforum.no: RK3000 arrangerte i år Arenaen, en forumlek inspirert av Tralans "Den store snøballkrigen", for andre gang. Les mer på:
http://donaldforum.no/thread/1710/kunngj-ring-arenaen-kommer-neste

* Andeby.dk: Tjen & Hør er eneste aktive avis på siden. Før kunne man rekruttere venner til andeby.dk, men ifølge GumleAnden er dette ikke lenger mulig. OliverAnden er blitt ny borgermester, mens den gamle borgermesteren, GumleAnden, har blitt avisminister. Det videre foreslått endringer av Grunnloven og innføring av blokkpolitikk, og det er også foreslått at folk som sletter byrådsbrukeren mister retten til å sitte i Byrådet (hvis de blir valgt) i to valgperioder.
http://www.andeby.dk/forum/Default.aspx?g=posts&t=152774
www.andeby.dk/default.aspx?section=profile&user=Andebys_byråd&page=blog&id=19455
http://www.andeby.dk/default.aspx?section=profile&user=Andebys_byr%C3%A5d&page=blog&id=19468
http://www.andeby.dk/default.aspx?section=profile&user=Andebys_byr%C3%A5d&page=blog&id=19541

* Kalleanka.se: Det skal være en egen kalleanka.se-dag som blir å være enten den 21. eller den 22. november 2015. Denne dagen skal planlegges av Robsan, Gabbe M. og Stella510. Dagen vil bestå av ulike aktiviteter og pressekonferanser. Les mer på:
http://www.kalleanka.se/forum/avslappningsrummet/klubben-kalleankase-dagen-2015-information-364389

* Donaldforum.no: Valgresultatet fra andetingsvalget som var 16.-20. august er som følgende:
RosaCZPotetgull: 9 stemmer
Frihetspartiet: 8 stemmer
MAX: 7 stemmer
Fremover: 4 stemmer
GODKJENTE STEMMER: 28
AVVISTE STEMMER: 0Dono.forums.net:
Nye turbulenser i politikken
Av: Tralan, redaktør

Forrige utgave var full av stoff om kaoset innenfor politikken på dono.forums.net, men ettersom det er gått over to måneder siden da har det rukket å skje enormt mye mer innenfor politikken siden da. Tjen & Hør forsøker i denne artikkelen å dekke det viktigste som har skjedd innenfor politikken den siste tiden. Blant annet kan nevnes ustabilt regjeringssamarbeid, partilederdebatten, påstander om bestikkelser og ikke minst Andebys Liberale statskupp, som skjedde kort tid etter at forrige utgave ble utgitt.Nedlegging, svik og oppklaringer

Helt uventet ble Moderniseringspartiet lagt ned den 29. juli 2015; dog forble regjeringen sittende inntil videre.
Moderniseringspartiet har bestemt seg for å legge ned. Vi vil derfor be Valgetaten om å regne ut mandatfordelingen på nytt. Takk for reisen våre velgere har tatt oss med på, informerte partiledelsen om på kvelden.

Moderniseringspartiet regnes av mange som en videreføring av Det borgerlige samlingsparti, som igjen regnes som en videreførign av Den borgerlige allianse som var på donald.no. Benboy hadde også en gang et parti på donald.no som het KVAKK!

Særlig RK3000 syntes at politikken var begynt å bli ekstremt, og viste til at flere partier forandrer seg brått eller legges ned, samt at regjeringer fratrer etter å bare ha regjert en liten periode. Med andre ord en ustabil politikk som er vanskelig for utenforstående å komme inn i, mente RK3000. BIH_Pride på sin side mente dette var droppen for politikken.

Det tok imidlertid ikke lang tid for Benboy hadde startet seg et nytt parti: Frihetspartiet. I innlegget "Sammen skaper vi framtiden" skrev Benboy at:
- Nok en gang blir det valg, som følge av at regjeringene mine har kollapset. Samtlige ganger har det vært svik fra samarbeidsparti som har vært årsaken til vår kollaps, noe jeg synes er sterkt beklagelig. Som regjeringssjef burde jeg lært av tabben vi gjorde første gang, og jeg burde ikke tatt med Renoveringspartiet i regjering.


Benboy: startet Frihetspartiet.

I innlegg skrev Benboy at forumreglene burde vedtas av Andetinget, noe Benboy mener vil løfte politikken som igjen vil medføre flere aktive politikere. Benboy presiserte særlig at Frihetspartiet er imot innføring av en domstol på forumet, og begrunnet med at det ikke var behov for dette. I stedet vil Benboy at moderatorene skal påse at reglene følges.Benboy lovet også en storsatsing på kultur, som Tor Duck skal stå for.

Ikke uventet var BIH_Pride uenig med Benboy i domstolsaken:
- Domstolene er på ingen måte en sak der dommerne skal blandes inn i det administratorene og moderatorene gjør. Domstolene skal bare virke for politikken og ikke for selve DonaldForum. Det er litt dumt da enkelte medlemmer (nevner ikke navn) brukte dobbeltbrukere flere ganger og vunnet valget med dobbeltbrukere uten å få noen sanksjoner eller straffer. Det å ha en demokratisk valgt domstol, som skal passe på at grunnloven blir fulgt er viktig. Ikke nok med det, men domstolene styrker demokratiet, mente statsminister BIH_Pride.

Den 16. august ønsket Benboy på vegne av Frihetspartiet å oppklare en del ting:
- BIH_Pride skal ha ment at Benboy ga uttrykk for at Frihetspartiet og MAX skulle inngå koalisjon, men så ha inngått samarbeid med RosaCZPotetgull i stedet uten å ha gitt beskjed om dette før koalisjonen ble offentliggjort
- Galaniitoluodda skal ha hevdet at Frihetspartiet forsøkte å bestikke ham.


Benboy: avviste påstanden om at Frihetspartiet hadde bestukket Galaniitoluodda.

Begge påstandene ble avvist av Benboy. Benboy hevdet at han allerede to dager før koalisjonen ble offentliggjort gjorde BIH_Pride oppmerksom på at deres samarbeid med MAX skulle revurderes, ettersom flere av Frihetspartiets medlemmer var skeptiske til dette samarbeidet. Når det gjelder Galaniitoluodda-saken mente Benboy at han meldte seg inn kl. 23.17 samme dagen som Skype-loggen ble publisert (Benboy spesifiserer ikke hvilken Skype-logg han her snakker om), og ifølge Benboy var det ikke snakk om penger på det tidspunkter. Ifølge Benboy har heller ikke Ku-melkeren fått tilbud om penger på Facebook eller Skype. Om Ku-melkeren har fått tilbud om penger andre steder, nevnte Benboy derimot ingenting. I et annet innlegg mente Galaniitoluodda at det egentlig var på Tinychat at Ku-melkeren ble bestukket. Dog lovet Benboy at det aldri vilel blitt utbetalt penger til noen, og at det aldri vil skje i fremtiden. Galaniitoluodda påpekte derimot i sitt innlegg gat det riktignok ikke blir utbetalt penger, men at Frihetspartiet likevel prøver å lokke med penger, uten å faktisk utbetale pengene, noe som Galaniitoluodda betegnet som direkte løgn.

Men ikke nok med dette, så mente Benboy at MAX hadde prøvd å bestikke Galaniitoluodda. MAX skal ha prøvd å lokke han til å bli medlem i partiet, og lovet han justisministerposten hvis han ble medlem. Om påstandene om bestikkelser er sanne må altså Galaniitoluodda ha vært en person som har vært attraktivt å bestikke for politikerne på donaldforum.no. BIH_Pride avviste imidlertid Benboys påstand, og sa at Galaniitoluodda var best egne til justisministerjobben. Benboy mente imidlertid at Galaniitoluodda snakket om å melde seg inn i Frihetspartiet lenge før han ble lokket med penger, og at Galaniitoluodda derfor meldte seg inn frivillig. Plutselig kom BIH_Pride med en påstand om at Frihetspartiet unnlater å skrive om de mest kontroversielle sakene i sitt partiprogram for å ikke miste velgere, en påstand som ble besvart av Amore, som mente at det selvsagt var beklagelig om partiprogrammet var uklart.


Partilederdebatten

Den første til å avholde politiske debatter på donald.no var Hakkespettavisen. Ikke før i 2014 ble det igjen arrangert politiske debatter, etter at Daniel.m.g. hadde lagt inn forslag om det, og Tralan ble valgt som ordstyrer. Det var snakk om å ha partilederdebatt på donald.no også, og ikke bare debatter mellom enkeltpartier, men dette ble det ikke noe av. Den 10. august kom Benboy med forslag om å avholde partilederdebatt på donaldforum.no. Opprinnelig het det seg at Frakken på vegne av sin avis, Representanten, skulle arrangere partilederdebatten; han hadde vist allerede laget en bruker til det formålet også, men av ulike årsaker trakk Frakken seg som arrangør av partilederdebatten. RK3000 overtok, og lovet en politisk debatt mellom enkeltpartier i tillegg til partilederdebatten. Noen politisk debatt ble det imidlertid ikke; denne ble avlyst, men partilederdebatten gikk som planlagt.

De inviterte var:
B (Bendik/Benboy), partileder i Frihetspartiet (FP)
Wilma (Lisell), partileder i RosaCZPotetgull (RCP)
BIH_Pride, partileder i MAX
G., partileder i Andebys Liberale (AL)
Doffen001, partileder i Donaldunionen (DU)
Galaniitoluodda, partileder i Fremover


RK3000: avholdt partilederdebatten

RK3000 innledet debatten med:
- Partilederdebatten er en debatt mellom partilederne på DonaldForum. Hvert parti med flere enn et medlem kan stille til denne debatten. [...] Hver partileder vil få et spørsmål som er relevant til sitt parti og sine saker. Når partilederen som har blitt spurt har svart, vil de andre partilederne få lov til å si sin mening om saken, etter at programleder har gitt dem ordet.

Debatten varte i overkant av to timer, men Tjen & Hør vil ikke her gå inn i detalj hva som ble spurt og hva som ble svart. Hele debatten kan leses her:
http://donaldforum.no/thread/1467/valgkamp-partilederdebatten-avsluttet


Bestikkelser og statskupp

- FRIHETSPARTIETS LEDER LYVEDR TIL VELGERNE. De sier at folk får 500 000 AK hvis de blir medlem hos dem. Nå er det visstnok slik at man ikke ville fått de pengene allikevel selv om man hadde joinet. Direkte løgn, mente Galaniitoluodda.


Galaniitoluodda: mente at Frihetspartiet ga falske løfter om penger til de som meldte seg inn i partiet

Benboy hadde ikke stort å si, han svarte med enkeltord og ved å poste animasjoner, nesten som Ku-melkeren da det ble fremmet mistillitsforslag mot regjeringen hans på donald.no. Andre var imidlertid ikke særlig begeistret over bestikkelsene, og mente saken var blitt latterlig, og oppfordret Frihetspartiet om å tenke seg om hva de egentlig gjorde.

Den 16. August postet Jesper et innlegg for å få klarhet i hva man skulle gjøre med de kaotiske tilstandene i politikken. Han viste til at det nesten hver gang hadde vært noe bråk eller noe som folk kranglet om. Jesper stilte seg undrende til at det ikke en gang kunne bli avholdt et enkelt valg uten store krangler med mer. Galaniitoluodda var klar på at han var imot å legge ned politikken, og hevdet at det alltid vil være noe bråk og diskusjoner, mens Benboy mente at MAX hadde vært like skitne som Frihetspartiet.

I en annen tråd hevdet Galaniitoluodda at Benboy bestakk Ku-melkeren på Tinychat, og ikke på Facebook eller Skype. Han hadde også med to sitater:
> 14:01: Vi tilbydde Ku det samme i går :) (Bendik på Skype)
> 15:55: Ku-melkeren har ikke fått tilbud om penger (Bendik her i denne tråden)Galaniitoluodda: mente at Frihetspartiet bestakk Ku-melkeren på Tinychat

Senere avslørte Galaniitoluodda at Benboy skrev mer enn det som sto i sitatet ovenfor. I et bilde av en Skype-samtale skrev en person at Tor Duck og Anett (antakeligvis Amore) vet om noe, og at de tilbydde Ku-melkeren noe dagen før. Videre fremgår det at dette var noe de planla, men at det ikke var poenget. Imidlertid mente Amore at det fantes en annen variant av det bildet Galaniitoluodda publiserte, og et av dem måtte være redigert på i et bilderedigeringsprogram. Amore avkreftet at hun viste noe. Da Tor Duck senere kommenterte, viste tydeligvis ikke heller han hva han og Amore skulle vite om, ifølge Skype-samtalen. Yayo kunne også senere avkrefte at han hadde vært med på eventuelle bestikkelser.

Etter det brøt det ut i en diskusjon om hva Benboy mente med "Vi planla det" når alt tydet på at ingen flere sto bak bestikkelsene. Flere av brukerne skal ha vært vitner til bestikkelsen som fant sted på Tinychat, der Benboy blant annet skal ha reklamert for Frihetspartiet ovenfor Ku-melkeren. Amore på sin side mente at det var åpenbart at bestikkelsen ikke var seriøst ment, mens BIH_Pride mente at hele chatten ble spammet ned av reklame for Frihetspartiet. Benboy derimot mente at MAX hadde forsøkt å bestikke Galaniitoluodda, Amore og Skinnende, og samtidig sluppet unna med det. Det utviklet seg til en stor diskusjon, men Tjen & Hør vil ikke gå nærmere i detaljene.

Den 17. august publiserte Galaniitoluodda en historie om enda en bestikkelse i Moderniseringspartiet, og han innrømte at han burde sagt i fra før om dette. Han skrev:
- På Andetingsmøtet 8. juli måtte Lizz være vikar for Payback som egentlig var representant for MP. Bendik skulle betale 10 000 AK for å få henne til å delta på møtet (greit nok), men han måtte sette opp betalinga til 50 000 AK for at Lizz skulle stemme på et bestemt alternativ i en sak. Det vil jeg kalle for en bestikkelse.


Galaniitoluodda: mente at Frihetspartiet ga penger til Lisell for å stemme for en bestemt sak på et andetingsmøte.

Galaniitoluodda mente også at han var blitt utsatt for utpressing, blant annet fire trusler om å bli kastet som finansminister og en trussel om å bli kastet som representant på Andetinget. Beatles mente også at det var mulig å tolke Grunnloven § 2.12 dit hen at det ikke bare var ulovlig å bestikke eller tvinge andre medlemmer til å stemme på et parti, men også ulovlig å bestikke/tvinge noen til å stemme for en spesifikk sak på et andetingsmøte:
- Rent juridisk sett virker det ikke som at noe ulovlig er begått ved første øyekast (moralsk sett er en annen sak). Dette er den eneste loven som sier noe om bestikkelser. Det er altså ikke lov å bestikke i sammenheng ved å stemme på partier (MAX, Frihetspartiet, Fremover osv.), og det ser dermed ut som at det er lov å bruke bestikkelser når det kommer til stemmer på andre ting en partier - i denne sammenhengen spesifikke saker. "Parti" kan derimot defineres på flere måter, og foruten i sammenhengen "sjakkparti", kan et parti også være et ord for en side i en argumentasjon eller konflikt (https://no.wiktionary.org/wiki/parti). Ved å gi en spesifikk stemme i avstemningen på Andetinget gir man også en stemme til den spesifikke siden av konflikten (eller partiet). [...] En ting er sikkert; Grunnloven bør kraftig utvides og presiseres, samt at man må få på plass et sanksjonssystem for brudd på loven, mente Beatles.

En som også var enig i at bestikkelser ikke var veien å gå, var Andre. I et egen tråd skrev han:
- I det siste døgnet, så har det vært diskusjoner om bestikkelser og tvinging. Paragraf § 2.12 i Grunnloven sier klart og tydelig dette: "Det er ulovlig å bestikke/tvinge medlemmer til å stemme på et parti". Dette vil si at det er helt ulovlig og helt galt å tvinge og å bestikke noen til å stemme på et bestemt parti. På gamle nye donald.no var det også en regel på dette, og det hadde ført store, og jeg mener det, store straffer hvis man hadde brutt den loven der. Å bestikke løser og hjelper ingenting, og personene vil bare bli lei av partiet. Det er heller ikke lov å bestikke med AK.

Opp i alt styret med bestikkelser, og forvirringen rundt om bestikkelsene var alvorlig ment, gjorde plutselig Andebys Liberale statskupp, som de offentliggjorde i forumet den 15. august. Imidlertid var mange usikre på om statskuppet var en spøk eller alvorlig ment.
- Da Moderniseringspartiet og nesten alle øvrige partier som var ved forrige andetingsvalg ikke lenger finnes, er det mulig for oss å gjøre statskupp. Vi går dermed inn i regjering og utlyser unntakstilstand. [...] Det første vi gjør som regjering er at gi Valgetaten order om at valget skal istedet holdes fra 18. august 00:00 til 23. august 00:00, skrev G., som hadde erklært seg selv som statsminister og Magz som donaldismeminister.


G.: nåværende andetingspresident gjorde statskup i august.

Statskuppet begrunnet han med at de ønsket å skape historie. Flere påpekte at regjeringen ikke kunne beordre Valgetaten om å flytte tidspunktet for valget, mens Benboy mente at Andetinget var oppløst. G: påpekte imidlertid at siden Valgetaten var en statlig etat, burde staten ha kontroll over den. Benboy kunne informere om at han satt med passordet til regjeringsbrukeren, men det brydde ikke G. seg om, da en regjering ikke behøver å ha en egen bruker. Det har heller ikke vært vanlig med egne regjeringsbrukere på donald.no, selv om det har vært enkelte regjeringer som har laget seg det.
- Ingen spøk, selv om formuleringene ikke er overdrevet seriøse, kunne G. bekrefte.

Noen spekulerte i om Andebys Liberale ville utsette valget slik at de fikk tid på seg på å sende inn mandatlisten sin, noe som ble avvist av G. Egentlig skulle valget begynne den 16. august 2015, men Andebys Liberale ville utsette det med 24 timer. I et offisielt innlegg fra Valgetaten ble det videre informert om at valget ikke ville bli utsatt:
- Andebys Liberale erklærte statskupp i kveld, og mange av dere er sikkert usikre på om valget faktisk blir utsatt med to døgn. Svaret er nei, valget blir IKKE utsatt. Så vidt Valgetaten vet, regjerer fortsatt Bendiks 2. regjering. I tråden om at Regjeringen går av, sto det at Regjeringen vil regjere fram til det blir funnet et nytt, styringsdyktig alternativ. Det kom heller ingen offisiell uttalelse om at samarbeidet mellom Moderniseringspartiet og Renoveringspartiet ble avsluttet, noe som betyr at de fortsatt er i blokk. Valgloven sier ingenting om at regjeringspartiene må eksistere ut regjeringsperioden, og det selv om Regjeringen ikke lenger har noen ministre (ingen medlemmer i regjeringspartiene) kan den fortsatt regjere videre, da ingen lover krever at Regjeringen har ministre i det hele tatt. Dermed er statskuppet til Andebys Liberale ugyldig, og valget vil starte som planlagt i morgen søndag 16. august 2015 kl. 00:00:00.


Fremover-MAX-saken

Den 17. august kunne partiet Fremover, startet av Frakken og Galaniitoluodda, informere om at de inngikk koalisjon med MAX.
- Vi har valgt MAX fordi vi ønsker å samarbeide med det partiet vi føler er likest vårt parti. Våre partier har mange ulikheter, men det er større rom mellom Frihetspartiet og oss, enn MAX og oss. Fremovers medlemmer føler at MAX er det beste alternativet, siden de er for en domstol, og ønsker å ha en stabil regjering. For oss er egentlig ikke målet å komme i regjering, siden vi ønsker å jobbe i en argumenterende opposisjon. Hvis regjering er mulig vil vi mest sannsynlig forhandle med MAX om dette, uttalte Fremover.


MAX og Fremover inngikk koalisjon.

To dager senere postet Frakken et innlegg som andetingspresident. Han ønsket ikke lenger å ta ansvar for spionasjen som Frihetspartiet sies å ha blitt utsatt for av et medlem i Fremover.
- Den siste timen har vært hard for meg som politiker og andetingspresident her på siden. Jeg ønsker ikke lengre å ta på meg skylda for spionasjen mot Frihetspartiet, siden det ikke var jeg som registrerte og brukte brukeren bildeboka99. Den eneste grunnen til at jeg tok på meg skylda var for å skjerme de som gjorde det, slik at deres politiske karriere ikke ble ødelagt. [...] Jeg tar sterk avstand fra det med å drive med multibrukere, og om jeg alene hadde hatt kontrollen i Fremover ville det aldri hendt under mitt navn, mente Frakken.

Flere mente at Frakken burde fortelle hvem som sto bak spionasjen, men dette har Frakken altså ikke gått ut med. Noen reagerte også på at Frakken titulerte seg som andetingspresident før han hadde trådt inn (nå er det riktignok G. som er andetingspresident).


Frakken: ville ikke si hvem som sto bak spionasjen mot Frihetspartiet.

Ikke uventet brøt MAX ut av koalisjonen med Fremover samme dagen:
- MAX bryter ut av koalisjonen med Fremover, på grunn av spionasje mot Frihetspartiet, ved å bruke brukeren bildeboka99 (som nå er slettet). For MAX er spionasje uakseptabelt. Vi i MAX ønsker å holde det profesjonelle nivået. Vi ønsker å styre partiet og være med i politikken på en rettferdig måte, uten noen form for spionasje. Det er synd at Fremover spionerte på Frihetspartiet, fordi jeg tror at vi kunne fått til et godt samarbeid. MAX skal fortsatt være et åpent og inkludere parti for alle sammen.


Starter Kamppartiet

Den 4. oktober postet Frakken et langt innlegg om oppstarten av hans nye parti, Kamppartiet. Der skrev han at han har valgt å forlate partiet Fremover, selv om han har opphav for partiet. Særlig er Frakken opptatt av at medlemmene skal ha sterk innflyttelse på partiprogrammet, og Kamppartiet har også som motto: "med folket i fokus". I partiprogrammet står blant annet saker som mer fokus på donaldisme, moderatorstatus for andetingsbrukeren og egen forumkategori for arrangementer.

- I politikken generellt vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg passer ikke inn i noen av partiene, og uansett hvilke kampsaker mine partier har, blir partiene upopulære siden det er jeg som leder dem. Jeg kjenner jeg har samarbeidet med feil folk i de siste årene, og jeg ser frem til å prøve å få til et samarbeid med partiene på den andre fløyen. Her er det flust av dyktige folk, med gode lederevner som engasjerer folk på en bra måte. Jeg forstår ikke hvordan jeg ikke har fått øynene opp for deres gode evner før nå, skrev Frakken.


- For dårlig internasjonal satsing

Galaniitoluodda etterlyste den 6. oktober det internasjonale samarbeidet som MAX har lovet å ha fokus på. Han mente at den ene tinychatkvelden som MAX arrangerte, ikke er nok. Denne tinychatkvelden ble annonsert på andeby.dk og kalleanka.se, og var altså ment for brukere på alle de tre skandinaviske Donald-nettstedene. BIH_Pride forklarte at deres utenriksminister Andre hadde prøvd å få i gang et samarbeid, men at brukerne på andeby.dk og kalleanka.se ikke var så ivrig på å samarbeide. Senere informerte BIH_Pride om at Andre likevel skal arrangere en internasjonal tegnekonkurranse.

- Min mening er at regjeringen fortsatt har en lang vei å gå – læringskurven er bratt. Når ingen av de andre sidene viser velvilje til å ha et politisk samarbeid, så burde Andre flyttes til en annen statsrådspost i regjeringen, sånn at stakkaren ikke ender opp i en pynteposisjon. Dette burde vært gjort for lenge siden, skrev Benboy.


Samarbeidsproblemer i regjeringen

Den 6. oktober kunne Frihetspartiet informere om samarbeidsproblemer internt i regjeringen. I innlegget forklarte Benboy at de gjerne skulle vært foruten denne situasjonen, men han håpet på forståelse. Benboy kunne forsikre om at de hadde håpet at detet skulle bli en mindre turbulent periode enn de to forrige periodene.
- Det er med stor sorg at vi må meddele forumet om at det er store problemer med samarbeidsklimaet mellom regjeringspartiene MAX og Frihetspartiet. Et samlet Frihetsparti opplever at det er null kommunikasjon, orientering og samarbeid mellom statsrådene, partiene og statsministeren. Vi går ut med dette offentlig for å legge mer press på MAX sånn at vi kan få en forbedring på det. Vi har allerede stilt ultimatum overfor statsminister BIH_Pride, der vi truer med å kaste regjeringen om samarbeidsklimaet ikke forbedres med snarlig virkning. Det er beklagelig at vi er nødt å ta dette så langt, men vårt totalinntrykk er at vi sitter igjen med katta i sekken etter å ha dannet regjering med MAX. Det er dårlig ledelse av regjeringen, det er en dårlig organisering, og det er ingenting som tyder på at vi samarbeider. Samtidig har vi også fått satt inn Amore som ny visestatsminister for å få lagt enda mer press på MAX, uttalte Frihetspartiet.


Frihetspartiet: mente det var dårlig regjeringssamarbeid.

BIH_Pride mente at Benboy og Amore hadde like stort ansvar som MAX for å sikre samarbeidet. Som en konsekvens av Frihetspartiets uttalelse ble det dagen etter utnevnt to nye ministere. Den nye regjeringen ble derfor å se slik ut:
Statsminister - BIH_Pride
Visestatsminister - Amore
Forumminister - RK3000
Kulturminister - Tor Duck
Donaldismeminister - Jesper
Utenriksminister - Andre
Inkluderingsminister - Yayo
Justisminister - Jackalltimelow

Bare tre dager før hadde Frihetspartiet annonsert at de vraket MAX til fordel for Fremover, det vil si at de ved neste valg heller vil gå i koalisjon med Fremover, men at Frihetspartiet blir sittende i regjering ut denne perioden. I innlegget "I februar tar vi Donaldforum fremover" annonserte Frihetspartiet den kommende koalisjonen med Fremover, som vil være gjeldende fra februar 2016:
- Frihetspartiet og Fremover er stolte over å kunne annonsere at vi etter valget i februar 2016 stiller i koalisjon sammen. Frihetspartiet og nye Fremover har mye til felles, og vi ser frem til å ta fatt på et nytt og spennende samarbeid. Den nye koalisjonen betyr at vi i Frihetspartiet sier takk og farvel til MAX, etter at inneværende periode er over. Det betyr at vi ikke går ut av regjering nå, og vi kommer til å fortsette å regjere helt til valget er over. Den nye koalisjonen vil ha et liberalt utgangspunkt, og begge partier har gode og spennende forslag til hvordan vi kan videreutvikle forumet til nye og spennende høyder. Koalisjonens statsministerkandidat blir Bendik.


Frihetspartiet: inngikk ny koalisjon med Fremover.

For et kvarter siden i skrivende stund publiserte i tillegg Benboy et innlegg om at Donaldforum hadde fått en ny regjering, der Wilma (Lisell) er statsminister. Om dette er en spøk eller ei kan man jo lure på, men når Benboy ikke er statsminister lenger skulle man ikke tro at han kunne innsette en ny regjering.
- Jeg er stolt over å kunne bekrefte at Frihetspartiet viser handlekraft, og står for det vi har sagt. Vi gikk til valg på at vi ikke ville ha straffer for politikere, og at vi skulle bygge videre på samarbeidet mellom regjering, Andeting og crewet. Dessverre så ville ikke vår tidligere partner MAX at det skulle gå den veien, og det er derfor vi er kommet til dette kapittelet av Dofos politiske historie. Donaldforums nye statsminister heter wilma. Hun er en viktig del av samfunnet på Dofo. Hun er en gledesspreder uten like, og gjør forumet helt klart til et bedre sted. wilma kommer til å gjøre en fantastisk jobb som statsminister. Dette er også den første gangen i Dofos (og Donos?) politiske historie at statsministeren er en kvinne, mente Benboy.


Forslag til ny forumlov

Den 10. oktober lanserte Frihetspartiet og Fremover et forslag til en ny forumlov. Forslaget lyder i sin helhet følgende:
§ 2.1 Forumloven skal følges av alle som publiserer innhold på DonaldForum.
§ 2.2 Domstolen på DonaldForum har som oppgave å straffe medlemmer som bryter Forumloven etter forskrift om straffer.
§ 2.3 Alle former for trakassering, sjikane og rasisme er forbudt.
§ 2.4 Det er forbudt å poste innhold av seksuell og/eller pornografisk art.
§ 2.5 Å offentliggjøre personlig informasjon om andre brukere på forumet er et grovt overtramp av personvernet, og er ikke tillatt.
§ 2.6 Personlige meldinger skal holdes privat, med mindre alle involverte parter samtykker til å offentliggjøre deler av/hele samtaler.
§ 2.6.1 I spesielle tilfeller, der innhold i en eller flere meldinger bryter med Forumloven eller forumreglene, kan administratorer og moderatorer få innsyn i disse meldingene.
§ 2.7 Man skal ikke endre sitt eget profilbilde eller visningsnavn for å lure andre til å tro at det er et annet medlem registrert på forumet.
§ 2.8 Alle former for hacking og cracking er forbudt.
§ 2.9 Profilbilder, brukernavn, visningsnavn og signaturer skal ikke ha innhold som bryter med Forumloven eller forumreglene.
§ 2.10 Repeterende publisering av unødvendige og/eller lite meningsfylte innlegg i forumet over tid er ikke tillatt.


I tillegg foreslås det å vedta en tilhørende forskrift med strafferammer:
1. Med bøter på opptil 40 % av MTF* eller utestengelse fra politikken på opptil 7 dager straffes den som bryter Forumlovens § 2.3.
2. Med bøter på opptil 30 % av MTF* straffes den som bryter Forumlovens § 2.4.
3. Med bøter på opptil 50 % av MTF* eller utestengelse fra politikken i opptil 7 dager straffes den som bryter Forumlovens § 2.5.
3. Med bøter på opptil 15 % av MTF* straffes den som bryter Forumlovens § 2.6.
4. Med bøter på opptil 20 % av MTF* straffes den som bryter Forumlovens § 2.7.
5. Med bøter på opptil 50 % av MTF* eller utestengelse fra politikken i opptil 7 dager straffes den som bryter Forumlovens § 2.8.
6. Med bøter på opptil 25 % av MTF* straffes den som bryter Forumlovens § 2.9.
7. Med bøter på opptil 20 % av MTF* straffes den som bryter Forumlovens § 2.10.
* MTF = Medlemmets totale formueAndetingsmøter

Det har vært to andetingsmøter siden sist gang Tjen & Hør ble utgitt. Det første møtet var søndag den 30. august 2015, der innføring av domstoler ble behandlet. Dette er langt fra første gang en slik sak blir behandlet (hvis man teller med småtingsmøtene). Domstolsaken har vært tatt opp utallige ganger på donald.no. Andetingsmøtet endte med flertall for domstoler, men det var uenigheter rundt gjennomføringen av avstemningen over hvem som skulle være dommere. Flere mente avstemningen måtte gjøres på nytt. Blant de som ble foreslått til dommere, var Amore, Beatles, Yayo, Lisell, Galaniitoluodda, Jesper, BIH_Pride og RK3000.


G. er den nye andetingspresidenten, etter at Frakken fratrådte.

Det var nytt møte den 3. oktober, som ble avholdt av andetingspresident G. På sakslisten sto denne gang:
* Seriøs opptredende ved andetingsmøter - Andre
* Andetingets logo - Yayo
* Domstolen skal være et prøveprosjekt denne (mandat)periode - Yayo
* Fem ansatte i domstolen - BIH_Pride
* Ikke flere dommere fra samme parti - BIH_Pride
* Ny avstemming om dommere - Yayo
* Maktfordelingsloven - B

Som nye dommere ble Galaniitoluodda, Beatles, BIH_Pride, Wilma (Lisell) og tidligere jusitsminister Benboy valgt. Yayo foreslo etter det å innføre domstolene som et prøveprosjekt:
- Enda så vet vi ikke om domstolene vil fungere bra eller ikke, derfor foreslår jeg at domstolene blir et prøveprosjekt. Det betyr at på det siste Andetingsmøte tar vi å evaluerer hvordan domstolene har fungert og om vi skal fortsette å ha domstoler eller om vi skal droppe det. Hvis domstolene ikke fungerer bra eller ikke blir brukt er det greit å ha det som et prøveprosjekt.

Mens prøveprosjekt-saken ble diskutert, avsporet man og begynte å snakke om logoen til Andetinget som enkelte mislikte. Etter det ble det vedtatt med 5 mot 1 stemme at domstolsystemet ikke skulle fungere som et prøveprosjekt i et år, man mente at domstolene heller kunne avskaffes dersom de viste seg å ikke gavne medlemmene. Når det gjaldt Andetingets logo, ble det vedtatt at andetingspresidenten skulle arrangere en logokonkurranse for å finne en ny logo. Deretter skal Andetinget stemme over de innkomne forslagene.Andetingspresident G. tok deretter opp Andre sin sak, da han selv ikke hadde anledning til å ta den opp. Andre foreslo følgende:
- Representanter på Andetinget har ikke lov til å publisere unødvendige/useriøse bilder eller GIFS.

Flertallet stemte for at ingen useriøse bilder eller animasjoner skulle tillates under et andetingsmøte. Andetingspresident G. avsluttet møtet med følgende:
- Maktfordelingsloven og "ikke flere dommere fra samme parti"-saken vil bli tatt opp på neste møte, hvis ingen av disse saker blir tilbaketatt. Jeg kommer å anordne logo-konkurransen neste helg eller i midten av neste uke.Varslet nytt design på donaldforum.no – så var forumet nede i fire dager
Av: Tralan, redaktør

Veset kunne i midten av august informere om at hele donaldforum.no skulle få et nytt design. Samtidig oppfordret han folk til å komme med spesielle ønsker de måtte ha om designet. Veset planlegger å lage en egen forside med artikler om selve forumet, og lovet at de største avisene skulle få sin egen seksjon i forumet der de kan poste sine saker. Når det gjelder egne forumseksjoner for de største avisene, har dette også vært foreslått på donald.no. Tralan foreslo en gang å ha underkategorier i avisforumet, der hver avis skulle ha sin egen kategori eller at bare de største avisene fikk egen underkategori. Mange var for denne ideen, og svært mange stemte for det i en undersøkelse, men det var også noen som var imot. Ettersom redaksjonen krevde minst 100 for, noe som aldri ble nådd, ble det aldri noe av dette på donald.no.

Omtrent ti dager etter at Veset informerte om oppdateringen, var donaldforum.no nede i ca. fire dager, noe som er det lengste hittil. Veset har ikke uttalt seg om hvorfor forumet var nede, men da han fikk det opp og gå igjen skrev han:
- Nå skal det funke. Satser på det holder seg slik. Husker det var litt av og på sist, men krysser fingrene!NYTT FRA KLANENE
Nyheter fra DonaldForums klaner
Av: Tralan, redaktør

Dette har skjedd i klanene:

Tralan har nylig blitt gjenvalgt som borgermester i Milliardærene. Denne gangen ble valget avholdt av president BIH_Pride, som har overtatt presidentvervet etter Z. I Milliardærrådet sitter også Galaniitoluodda og rådgiver Maricify. I milliardærforumet er det nå to moderatorer: Tralan selv og klanbrukeren Milliardærene. Z er forlengst byttet ut som moderator, men han er fortsatt medlem av klanen. For øvrig har klanavisen Tjen & Hør femårsjubileum. Flere av de som har vært medlem av flere klaner, er nå ekskludert fra Milliardærene, samtidig som det er kommet inn noen nye medlemmer. I skrivende stund er det 25 medlemmer i Milliardærene på dono.forums.net. Milliardærforumet har i tillegg hatt en kraftig økning i antall forumposter. Den 21. juli 2015 hadde milliardærforumet 14 tråder og 63 poster, mens den ‎31. ‎august ‎2015 var det 22 tråder og 162 poster. Den 11. oktober 2015 var antallet tråder og poster økt til henholdvis 27 tråder og 201 poster.

Beatles var den siste borgermesteren i Hakkespettene på donald.no, og Pusi96 var den siste viseborgermesteren. Nå har imidlertid en ukjent person utskrevet nyvalg i Hakkespettene. Først var meningen at alle sammen, også ikke-hakkespetter, skulle kunne stemme, men dette ble forandret slik at bare hakkespetter kunne avgi stemme. Det skal heller ikke ha kommet noen stemmer fra ikke-hakkespetter den tiden det var åpent for alle å stemme. Det som nok kom overraskende på mange var at man ved dette valget måtte stemme anonymt, noe som ble begrunnet med at det ikke var noe spennende hvis man på forhånd viste hvem som gikk av med seieren, noe man vet når alle stemme avgis offentlig. Hakkespettforumet har hatt en økning i antall forumposter. Den 21. juli 2015 hadde forumet 10 tråder og 195 forumposter, mens den 11. oktober var det 16 tråder og 279 poster. I skrivende stund er det 26 medlemmer i Hakkespettene. Veset og Pusi96 er moderatorene i hakkespettforumet. For øvrig har Hakkespettavisen utgitt sin 300. utgave, og det har blitt opprettet en egen klanbruker for Hakkespettene.

Amore er moderator i skurkeforumet, og antakeligvis også mafiaboss. Tjen & Hør kjenner ikke til at det har blitt avholdt noe mafiabossvalg på dono.forums.net. I skrivende stund er det 18 innmeldte medlemmer i Skurkene (en økning på 4 medlemmer siden sist gang). Den 21. juli 2015 hadde skurkeforumet 136 forumposter, mens den 11. oktober var det 30 tråder og 193 poster.

Moderatoren i smartingforumet er fortsatt G., men RK3000 er nestleder i klanen. Smartingforumet har ikke hatt noen endringer i antall tråder, og har stått stille på 6 tråder. Derimot har det vært en økning på tre forumposter siden sist gang, slik at det nå er 49 forumposter. Det ble i begynnelsen av september postet et innlegg i hovedrommet om smartingenes klanuke som etter planen skal arrangeres i november. Klanuken ble opprinnelig satt til denne måneden fordi det er denne måneden Smartingene vanligvis har pleid å ha valg. Denne gangen er det RK3000, mannen som startet klanuke-prosjektet, som skal arrangere smartingenes klanuke. RK3000 fant det mest hensiktsmessig å arrangere en sverdkamp der medlemmer fra alle klaner skulle få lov til å delta, altså ikke et arrangement kun for smartinger. Forrige gang smartingenes klanuke ble markert var i januar 2015 like før donald.no forsvant, selv om klanuken egentlig skulle vært i november. RK3000 avsluttet innlegget med å oppfordre de som vil bidra til klanuken, om å ta kontakt. Det er for øvrig opprettet en egen klanbruker, ved navn "smartingene". I skrivende stund er det 11 innmeldte smartinger (som er en reduksjon på 1 medlem siden forrige utgave).

Latsabbene var den eneste klanen som gadd å erklære seg som offisielt nedlagt før donald.no forsvant. Som moderator i latsabbforumet er Taco Duck, som antakeligvis også er borgermester i klanen. Den 2. august var det 13 tråder og 101 poster, mens det den 11. oktober var 16 tråder og 119 poster. For tiden er det 11 innmeldte latsabber.NYTT FRA ANDEBY.DK
Nyheter fra Byrådet
Av: Tralan, redaktør

OliverAnden har nå blitt ny borgermester, mens den gamle borgermesteren, GumleAnden, har blitt avisminister og byrådsmedarbeider. AndebyAnden har fremmet forslag om at den valgansvarlige heretter skal velges ved avstemning i Byrådet, og ikke av borgermesteren. I tillegg foreslo AndebyAnden at partiet med nest flest stemmer selv utpeker en viseborgermester, som er nestkommanderende. Det tredje forslaget til AndebyAnden er at dersom en borgermester fratrer, så skal viseborgermesteren bli borgermester, samtidig som en ny viseborgermester skal utpekes fra den tidligere borgermesterens parti. AndebyAnden begrunnet det første forslaget med at Byrådet også bør ha en finger med i denne saken, og de to siste forslagene med at det mangler regler rundt dette for øyeblikket. GumleAnden har også foreslått følgende grunnlovsendring, i tillegg til AndebyAndens sine forslag: Dersom partiet med flest stemmer ikke vil ha borgermesterposten, vil det partiet med nest flest stemmer i stedet få posten. Det første og det tredje forslaget til AndebyAnden ble vedtatt, men ikke det andre

Laujensen har også fremmet et forslag:
"forslag til lovændring af "regler om byrådet" §7 stk. 2:
Jeg stiller forslag om vi fastlåser størrelsen af det byrådsflertal der skal til at vælte en borgmester, til 2/3 af byrådsmedlemmerne, hvilket vil sige 10 lige pt.
Jeg foreslår sideløbende at inaktivitet ikke bør være den eneste grund til et mistillidsvotum, hvis byrådet finder borgmesteren særligt inkompetent eller diktatorisk, bør han/hun kunne afsættes på trods af et tilfredsstillende aktivitet."

Et annet forslag fra Laujensen, som også ble vedtatt, er:
"forslag til grundlovsændring af "regler for byrådet" §3:
jeg stiller foreslag om at både borgmesteren og viceborgmesteren er i besiddelse af byrådsbrugerens login, så hvis en borgmester pludseligt bliver inaktiv, kan viceborgmesteren overtage borgmesterens pligter."

Det videre foreslått innføring av blokkpolitikk, og det er også foreslått at folk som sletter byrådsbrukeren mister retten til å sitte i Byrådet (hvis de blir valgt) i to valgperioder. I tillegg har flere foreslått å innføre en regel for hvor lang tid det maksimalt kan gå før en avstemning over saken må avholdes, etter at saken er blitt tatt opp i Byrådet. (Red.anm.: På andeby.dk er det slik at man gjerne har en uke til diskusjon av en sak, også en uke til avstemning.)NYTT FRA KALLEANKA.SE
Kalleanka.se-dagen
Av: Tralan, redaktør

Klubben har annonsert Kalleanka.se-dagen som skal markeres den 21. eller den 22. november i år. Dette er ikke første gangen dagen feires. De som i år skal planlegge dagen er Robsan, Gabbe M. og Stella510. Arrangørene tar gjerne imot forslag på aktiviteter og liknende. Selv om dagen arrangeres av Klubben, vil dagen være åpen for alle, selv om det kan være noen aktiviteter som bare er for Klubben-medlemmer.

- På kalleanka.se dagen kommer det att hållas roliga tävligar och alla medlemmar kommer kunna hålla egna tävligar eller presskonferenser, het det seg i innlegget.

Det var imidlertid også de som var skeptisk. Nicke Tupp tvilte på at Klubben var rett arrangør, da Klubben representerer en lukket gruppe på siden, og ikke alle medlemmene på kalleanka.se. Nicke Tupp påpekte at den forrige kalleanka.se-dagen var åpen for alle, og at det da ikke var noen elite som bestemte hva som skulle skje. Ellers påpekte Nicke Tupp også at kalleanka.se-dagen tradisjonelt har vært på lørdagen nærmest 22. november, og personlig mente han at lørdag er en bedre dag å ha feiringen på enn søndag. Også Ogeboy 22 var skeptisk til at en lukket gruppe skulle arrangere dagen.


Nicke Tupp: er skeptisk til at Klubben skal arrangere kalleanka.se-dagen 2015

Robsan, en av arrangørene, beroliget med at de selvsagt ville lytte til disse tilbakemeldingene. Arn de Gothia-Lejonrenen var enig i at dagen burde markeres på lørdagen nærmest 22. november, og mente:
- Klubben bör snarare vara någon slags samordnare som samlar in evenemang från alla användare som planerar ett evenemang och presenterar sedan i ett evenemangsschema, men det bör inte, får inte vara ett privilegium för klubbens medlemmar att planera evenemang, alla som vill måste få delta i planerandet, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.... Så jag håller med Nicke Tupp där.

Robsan mente at heller ikke Guide-gruppen (som arrangerte kalleanka.se-dagen i fjor) representerte helle kalleanka.se, og kunne ikke forstå hvordan Klubben kunne være en lukket gruppe. Han presiserte også at kalleanka.se-dagen 2015 vil være som tidligere år, bare med en annen arrangør. Nicke Tupp svarte at Guide-gruppen var ment å stå til tjeneste for allmennheten, noe en klubb ikke gjør, og at Klubben uansett ikke er en klubb der alle er medlem.


Robsan: presiserer at årets kalleanka.se-dag vil likne på fjorårets

Gabbe M. mente at det ikke spilte ingen rolle om arrangøren er en hjelpegruppe for allmennheten eller en klubb, dagen kan uansett bli feiret på samme måte. Samtidig påpekte Gabbe M. at hvem som helst kan bli medlem av Klubben. Ellers presiserte han at dagen vil bli arrangert på en liknende måte som da Guide-gruppen arrangerte dagen i fjor, bortsett fra at Klubben selv vil arrangere noen egne aktiviteter. Senere påpekte Robsan at det egentlig ikke er nødvendig å ha Klubben, det er bare en kul greie man har valgt å ha.

Diskusjonen sto stille i omtrent ti dager, så kom det en kommentar fra NyfikenMussePigg, og etter det er det ikke blitt skrevet mer. Det er heller ikke lenger siden man diskuterte på kalleanka.se hva som kan gjøres for å øke aktiviteten på kalleanka.se.LESERINNLEGG
Derfor droppet vi MAX
Av: B (Benboy/Bendik)

Mange, inkludert medlemmer i MAX, lurer nok på hvorfor Frihetspartiet valgte å droppe koalisjon fra 2016, og hvorfor vi allerede nå har begynt å jobbe med felles saker. Svaret er enkelt. Jeg har et bedre forhold til lederen i Fremover.

Jeg og Galaniitoluodda har hatt et nært forhold til hverandre en god stund nå, og vi samarbeider godt sammen. Vi leder partier som har ganske mange like standpunkt i mange saker. Vi har lenge vært en politisk duo, og dette er noe begge av oss lenge har ønsket å begynne med igjen.

Ikke siden nedleggelsen av Moderniseringspartiet har jeg og Galaniitoluodda hatt et nært politisk samarbeid. Det er i all hovedsak en grunn som har stått i veien – andre medlemmer i ene partiorganisasjonen. Dette er også grunnen til at Frihetspartiet inngikk en koalisjon med MAX. Jeg var riktig nok skeptisk til det hele fra dag 1, men på det tidspunktet var et samarbeid med Fremover utenkelig.

Både jeg og Galaniitoluodda har jobbet for å få til en løsning frem mot valget i februar 2016 som begge partiorganisasjonene kunne være tilfredse med. Dette lyktes vi med. Det lå i kortene en stund at vi kom til å stille som partnere i 2016, og begge to var klar over dette en stund før det ble annonsert i forumet. Det hører dog med historien at alle formalitetene ikke var på plass før tett opp mot annonseringen.

Valget på tidspunkt for når vi annonserte det var også nøye planlagt. Jeg hadde på forhånd varslet resten av partiet om at dette var den løsningen som vi gikk inn for. Undersøkelsen i forumet var bare en gimmick for å varsle MAX om at noe var på vei til å skje, og kom aldri til å ha noen innflytelse på hvilket valg vi tok – det valget var allerede avgjort.

Hvorfor valgte vi å gjøre det på den måten? For å skape aktivitet i politikken. Jeg synes det er tragisk at forumet ofte er inaktivt, og jeg ville bare ha litt uskyldig moro. Selv er jeg veldig liten tilhenger av at vi sitter i regjering med MAX, til det står vi alt for langt unna hverandre i flere sentrale spørsmål. På toppen av isfjellet så bærer hele samarbeidet preg av dårlig kommunikasjon.

Jeg må også være helt ærlig og innrømme at jeg mener den beste løsningen på kommunikasjonsproblemene hadde vært at MAX hadde regjert alene, og heller fått parlamentarisk støtte fra Frihetspartiet. Dette tror jeg også er positivt for Frihetspartiets del, fordi det kunne gitt oss mer gjennomslag i saker der MAX og Frihetspartiet ikke er enige. Kanskje det blir fortsettelsen på det som blir et meget spennende halvår i politikken på Donaldforum.Nå får Tjen Og Hør en egen spørre-spalte:
Tjern Og Hør starter opp en ny, anonym spørre-tjenesten:
«Kaffekoppen»


I tiden fremover vil det bli trykket en ny spalte i Tjen & Hør, kalt «Kaffekoppen». Denne spalten vil være «en spør om råd»-spalte der brukerne på donaldforum.no har mulighet til å sende inn anonyme spørsmål om alt fra kjærlighet, vennskap, husholdning o.l. til vår egen frittalende "ekspert". Spørsmål sendes inn til Tjen & Hørs nye ansatte Amore og blir besvart av henne. Innsenderen holdes anonym på trykk. Det vil bli trykket 3 spørsmål med 3 råd for hver utgave skulle prosjektet bli en skuess.TJEN & HØR SPØR:
Tjen & Hørs femårsjubileum
Av: Tralan

I forbindelse med femårsjubileet har vi spurt våre lesere en rekke spørsmål om hva de tenker og mener om aktuelle saker, og generelt om avishistorien. Nedenfor kan du lese svarene vi fikk.

1. Hva synes du om turbulensene i politikken de siste månedene?

RK3000: Det har forbedret seg, men det kunne fortsatt vært bedre. Blant annet kunne politikken vært mer aktiv, og det kunne vært flere aktive politikere. Politikken kunne også trengt nye engasjerte medlemmer, men jeg er nok redd at turbulensen som har vært har gjort at mange har mistet tillit til politikken på Donaldforum. Politikken på Donaldforum blir nok ikke like populær som politikken på Donald.no, uansett hva, men det kunne definitivt vært litt flere med enn det er i dag.

Politikerne prøver å legge det som har skjedd bak seg, og gå videre, slik at politikken kan bli mer stabil. Forhåpentligvis vil man lykkes i dette.

Benboy: Jeg mener det er beklagelig, og det er blitt bevist gang på gang at mange, inkludert meg selv, er nødt å ta seg i nakkeskinnet oftere.

2. At lite skjer i klanene, er en kjent sak. Hva mener du kan gjøres for å bedre aktiviteten i klanene generelt?

RK3000: Aktiviteten i klanene er en vanskelig situasjon. Selv om de har egne forumer igjen på Donaldforum, så er aktiviteten laber for det, og det skjer ikke så mye, selv om det gjøres forsøk på å holde dem i live.

Jeg tenker at de som er engasjert for klanene, og dette gjelder også meg selv, må vise mer initiativ for dem generelt, og gjøre noe for å få opp aktiviteten igjen.

Det er kjempebra at vi har fått forumene tilbake, men jeg tror at for at folk skal få interesse for klanene, så må det skje noe. De to valgene som nylig ble avholdt er et godt eksempel på at noe skjer.

For de fleste, så er det mye mer aktuelt å bruke det generelle forumet til å snakke, enn klanforumene, der man kun kan snakke med noen få medlemmer, som man kanskje ikke kjenner så godt.

Jeg tror det er viktig at de som leder klanene, samt de som er engasjert for dem, tørr å gjøre noe, også offentlig. Det må skje noe for å skape oppmerksomhet rundt klanene. Jeg tenker det er viktig å ikke holde noe tilbake. Det er på tide å gjøre det meste ut av situasjonen.

For tiden så jobber jeg litt med klanene, men jeg gjør ikke så mye i det offentlige rom, dog jeg håper på å få til noe ganske snart.

Benboy: Om folk ikke vil være med i klanene så skal de slippe det, men vi kan godt treffe tiltak som gjør det mer attraktivt å være med i en klan, som for eksempel arrangementer som bare klanmedlemmer kan være med på, både felles og i hver enkelt klan.

3. For en tid tilbake mente man at klanene måtte få nye emblem siden de gamle er kopibeskyttet. Likevel har man ikke fått på plass disse nye klamemblemene enda. Hva mener du om saken? Bør man satse på å bruke de kopibeskyttede klanemblemene, eller prøve å få laget nye klanemblemer selv om mange liker de gamle best?

RK3000: Det er nok klokest å ikke bruke de kopibeskyttede klanemblemene, og heller lage nye, selv om jeg alltid vil like de gamle. Det er merkelig at det ikke har kommet noen nye enda, men de fleste har vel vært opptatt med for mye annet.

Benboy: Man bør lage nye – copyright mener jeg at man skal verne om.

4. Hva synes du om at Tjen & Hør, milliardærenes klanavis, har femårsjubileum i dag?

RK3000: Jeg synes det er imponerende at en avis på et nettforum har holdt på i fem år, og at det absolutt er god grunn til feiring. Det er ganske kult at både Hakkespettavisen, som nylig rundet 300 utgaver, og Tjen & Hør, som nå blir fem år, begge har hatt et jubileum denne uken. Det viser engasjementet som ligger bak.

Benboy: Jeg synes det er flott at en så god avis har kunnet glede mange i så lang tid, og at det er imponerende at noen gidder å legge så mye tid i en internettavis.

5. Hva var det som opprinnelig fikk deg til å begynne å lese Tjen & Hør?

RK3000: Da jeg kom tilbake for over to år siden, så var Tjen & Hør en av de første avisene jeg leste, og det ble rett og slett en vane å lese denne avisen. Det var også en av de to avisene som intervjuet meg da jeg kom tilbake etter min fire år lange pause.

Benboy: Leser alle aviser som kommer ut på Dofo, det samme gjorde jeg på Dono. Dagene avisene kommer ut er blitt et lite høydepunkt i uka mi.

6. Da Tjen & Hør ble startet, var man enig om at avisen skulle eies av milliardærene i fellesskap og ikke av en bestemt person, i motsetning til mange andre aviser der redaktøren startet avisen alene og selv bestemte over den. Er det noen av klanene som har en klanavis, det vil si en avis for klanen, så må man altså godt kunne si at Milliardærene er blant de klanene. Hva mener du om denne ordningen? Er det en tungvint ordning eller en god løsning?

RK3000: Jeg tenker at det høres ut som en grei løsning, og at det virker som at det har fungert fint for Milliardærene å ha en avis som blir eid i fellesskap. Dette har jo også gjort det mulig for avisen å bli videreført av forskjellige redaktører. Imidlertid så er jeg nok litt skeptisk til om noe slikt ville helt funket i noen av de andre klanene. Man kunne jo forsøkt, men jeg tror ikke det ville blitt det samme.

Benboy: Det er en grei løsning, da kan ikke sittende redaktør legge ned avisen når han selv måtte ønske, det er alltid noen som kan overta.

7. Tjen & Hør er en av fire aviser som fantes på donald.no, som blir regnet som de "fire store" avisene som har eksistert i donald.nos historie (disse er Tjen & Hør, Hakkespettavisen, TD Posten og AA Avisen), der Tjen & Hør er den yngste av disse. I dag eksisterer bare to av disse avisene, siden både AA Avisen og TD Posten for lengst er nedlagt. (Tjen & Hør har riktignok heller ikke utgitt en utgave på en stund, men planen er at det skal komme flere utgaver.) Om det er kommet nye, "store" aviser i ettertid kommer an på hvordan man definerer en "stor" avis. Hva er etter din mening en "stor" avis? Er det en "legendarisk" avis, en avis som skiller seg ut fra andre, en avis som har god kvalitet og mye stoff eller som har drevet lenge?

RK3000: I mine øyne så er en stor avis en avis som man ser det har blitt lagt mye arbeid i. Avisen burde være godt skrevet. Det hjelper også hvis avisen er lang og innholdsrik. For at en avis skal være interessant å lese, foretrekker jeg at innholdet er noe variert.

Legendarisk er en ganske høy standard, så det forventer jeg ikke av de fleste aviser. Hvis man ser bort fra Tjen & Hør og Hakkespettavisen, så finnes det andre aviser som har hatt potensiale. Z og Daniel M.G. (mener jeg det var), startet jo opp en avis sensommeren 2014 som jeg mener hadde potensiale, men som dessverre fikk kun noen få utgaver. Ellers er det enkelte donaldistiske aviser som har vært ganske bra, synes nå jeg.

Benboy: En stor avis er en som reflekterer og er kritisk uten å ta side i en sak, og som har mye og godt skrevet stoff.Abonner på Tjen & Hør!Abonnement er gratis og uforpliktende. Få ferske nyheter fra donald.no, andeby.dk og kalleanka.se rett i innboksen!

Abonnementer får varsel på PM når en ny utgave er kommet ut.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Abonnenter på Tjen & Hør er: Maricify, Erik1998, Kommandør_Simi, Donaldleseren123, Klein2303, Trosland, BIH_Pride, DonaldBigFan123, voffi3, Rufusa, Besserwizzeren, Andre1456, starship1, Benboy, KRI2001, Fantonald0#2, Gala2002, Lisell, Sherlock_Scones (andk), GumleAnden (andk), Emma14 (andk), Fun_PV_Duck (andk), Lukas22 (kase), ox-fille (kase), ogeboy_22 (kase), kalleankaochco (kase) og tobias_alm (kase). Vil du abonnere på Tjen & Hør? Send PM til redaktøren. Abonnement er gratis og uforpliktende. Abonnementene får varsel med link når en utgave er lagt ut. Send gjerne inn leserinnlegg til Tjen & Hør. Kunne du tenke deg å jobbe for Tjen & Hør? Send PM til redaktøren

Vil du ha tilbake gamle donald.no, andeby.dk og kalleanka.se? Bli medlem og støtt KGD!
Spoiler (klikk for å vise)

www.donald.no www.andeby.dk www.kalleanka.se
OliverAnden
16. oktober 2015 21:26:44 Anmeld


Tilmeldt: 26-09-2011
Indlæg: 3.353


Tilbage til toppen
God men lang avis. Jeg synes nu politikken på .no er lige hård nok. Er det stadig sjovt at være der også?Husk at stemme på DOVTJ

Tralan
31. oktober 2015 02:52:38 Anmeld


Tilmeldt: 22-03-2013
Indlæg: 155


Tilbage til toppen
Takker. Ja, det var nok en litt vel lang utgave.

Jeg er ikke involvert i politikken på donaldforum.no, så politikkbråket berører ikke meg så mye. Utover politikkbråket så er mye som normalt. Det er klart at det går fint an å være medlem på donaldforum.no uten å involvere seg i politikken, og det er også noen ikke-politiske arrangement på donaldforum.no, som for eksempel RK3000 sin "Arenaen". Donaldforum.no har med andre ord sine lyse sider også.

Vil du ha tilbake gamle donald.no, andeby.dk og kalleanka.se? Bli medlem og støtt KGD!
Spoiler (klikk for å vise)

www.donald.no www.andeby.dk www.kalleanka.se
Quick Reply Gem
Du skal være medlem og logget ind for at svare.Hop til Forum
Du kan ikke skrive nye indlæg i dette forum.
Du kan ikke svare på indlæg i dette forum.
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum.
Du kan ikke ændre dine indlæg i dette forum.
Du kan ikke lave afstemninger i dette forum.
Du kan ikke stemme i dette forum.

RSS

Annonce: