Skuespil i mindre grupper

Opgave: I mindre grupper skal I øve jer på en given situation fra bladet, som I skal opføre for  klassen. Det er ikke sikkert I kan nå at øve dialoger og optræden udenad, og det er ikke så vigtigt, at det bliver helt det samme som i tegneserien, når bare ikke handlingen ændres drastisk. Grupperne kan enten fremføre det samme stykke eller vælge forskellige steder i historien. Fordelen ved at have forskellige brudstykker er det sjove i at se forskellige situationer, mens det ved det  samme stykke er sjovt at se andre gruppers fortolkning af det samme indhold. Det kan være en idé at optage elevernes optræden og efterfølgende lade dem se sig selv. Ud fra  dette kan eleverne reflektere over, hvad de gjorde godt, samt hvad de skal huske til næste gang  (talte de højt, vendte de sig mod publikum, spillede de op til hinanden i dialogerne, hvordan var kropssproget osv.). Såfremt der eksempelvis er iPads til rådighed, kan man lade eleverne optage sig selv i gruppen – på den måde kan de optage forfra, hvis noget kikser, og de kan se deres egen opførsel sammen med resten af klassen. Ovenstående er samtidig alle tiders anledning til at tale om, hvordan man giver konstruktiv feedback til de andre grupper – hvad var godt, og hvad skal de huske til en anden gang?

Læseteater

Opgave: Giv eleverne et brudstykke fra historien, som de skal øve til et læseteater. Før eleverne går i gang, kan der i klassen tales om, hvilke virkemidler man kan gøre brug af, når man ikke har kropssproget til rådighed, men samtidig ønsker at fange lytternes interesse (stemmeføring, trykfordeling, stemmeændring, flydende læsning og læsning med rytme).

Hent opgave som PDF her!