– Hvad kalder man en teaterforestilling, hvor man snakker meget lavt?

– Et hviskestykke!