Grønspætterne

Grønspættekorpset er en international spejderbevægelse, der har afdelinger over hele jorden. Rip, Rap og Rup er ivrige medlemmer.